Co to jest fillUp API?

fillUp API to interfejs programistyczny do testowania dostępnych metod oraz generowania dokumentacji w formacie Open API 2.0 (Swagger) do integracji z narzędziami testowymi (np. PostMan).

Interfejs fillUp API umożliwia podłączenie się do bazy aktualnie wykorzystywanej przez program fillUp (również przez sieć lokalną) lub do bazy MS SQL. Panel serwera fillUp API jest dostępny tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora i jest wyposażony w opcjonalną autoryzację zapytań dla zabezpieczenia wrażliwych danych (HTTP Basic Auth).

Interfejs programistyczny fillUp API daje możliwość:

  • zautomatyzowania procesu importu danych do aplikacji (w formatach XML, XML e-Deklaracji, CSV);
  • zautomatyzowania wydruku dokumentów PDF z aplikacji lub bezpośrednio z pliku w formacie XML e-file (m.in. z ustawieniem jakości wydruku, pogrubienia znaków, nazw własnych plików itp.);
  • pobierania pełnych danych z formularzy zapisanych w bazie aplikacji fillUp (w formacie JSON);
  • pobierania pełnych danych z wpisów aktówki zapisanych w bazie aplikacji fillUp (w formacie JSON);
  • pobierania informacji o dostępnych formularzach (pełna baza formularzy programu fillUp);
  • pobieranie informacji o dostępnych bazach/profilach;
  • generowania testowych, losowych formularzy (w formacie XML e-file).

Funkcje dostępne w standardowej wersji programu fillUp, jak wysyłka i sprawdzanie statusów e-Deklaracji, wysyłka deklaracji mailem, walidacja JPK, walidacja kontrahentów NIP, konwersja formularzy etc. zostaną zaimplementowane na indywidualne zamówienie.

W celu wydrukowania, eksportowania i generowania e-Deklaracji (dla płatnych formularzy) potrzebna jest licencja punktowa.
W celu zakupu licencji punktowej lub otrzymania licencji do przetestowania (30 formularzy) aplikacji prosimy o kontakt z naszym konsultantem: krzysztof.wawrowski@e-file.pl
Więcej o dedykowanych funkcjach fillUp Premium na https://www.fillup.pl/cennik/premium/

Rest API

Aplikacja fillUp server pozwala komunikować się z aplikacją fillUp za pomocą protokołu HTTP poprzez udostępnione REST API. Funkcjonalność ta wykorzystuje metody GET oraz POST protokołu HTTP. Całość jest prosta w obsłudze - wystarczy zainstalować aplikację na swoim serwerze i już można zacząć używać API. Dozwolone metody znajdują się w dziale dokumentacja.

Przykład jak zwrócić listę typów formularzy:

GET http://127.0.0.1:8000/types/list

Można określic liczbę elementów na stronie oraz przejść do konkretnej strony:

GET http://127.0.0.1:8000/types/list?pageNo=3&itemsOnPage=500

Autoryzacja

Zapytania do serwera autoryzowane są za pomocą metody Basic access authentication.

Aby uzyskać autoryzację należy dołączyć klucz poprzedzony wyrazem Basic do nagłówka Authorization zapytania. Klucz tworzony jest na podstawie loginu i hasła użytkownika aplikacji serwerowej zakodowanym do base64 wg schematu (stringlogin:hasło.

Przykład

Login: root
Hasło: toor
Klucz do zakodowania: root:toor
Klucz po zakodowaniu do base64: cm9vdDp0b29y

Nagłówek HTTP:

Authorization: Basic cm9vdDp0b29y

Kody odpowiedzi

200 OK  
400 Bad request złe parametry zapytania
401 Unauthorized brak wymaganej autoryzacji http
403 Forbidden operacja zakazana dla tego użytkownika lub licencji
404 Not Found element nie został odnaleziony
405 Not Allowed usługa w tej chwili nie jest dostępna
500 Internal Server Error inny błąd serwera

Wykonywanie zapytań

Serwer fillUp nie jest aplikacją wielowątkową. Zapytania do serwera są wykonywane szeregowo tj. jeżeli trzech użytkowników zleci generowanie formularzy (np. po 500 sztuk) to trzeci użytkownik musi czekać, aż zakończy się generowanie 500 formularzy  pierwszego i drugiego użytkownika.

Stronicowanie zapytań

Indeks numPages zwraca liczbę stron od 1 do n natomiast indeks pageNo od 0 do m.

W przypadku kiedy wynik będzie rozłożony na np. osiem stron, przy wyświetlaniu ostatniej strony indeksy przyjmą odpowiednio następujące wartości:

[numPages] => 8
[pageNo] => 7

Do ustalania liczby pozycji na stronie służy zmienna itemsOnPage. Domyślną wartością po zainstalowaniu aplikacji jest 100, tą wartość można zmienić wchodząc w Ustawienia -> Ustawienia aplikacji. W polu Liczba elementów na stronie (dla zwracanych list)  należy podać nową domyślną wartość. Jeśli ustawimy 0 - wyniki nie będą stronicowane (UWAGA - może to powodować zbytnie obciążenie aplikacji)

Licencjonowanie

Wszystkie metody, poza funkcjami Premium, są za darmo.

Aby podłączyć serwer do bazy MSSQL wymagana jest licencja
fillUp Premium. 
Jeśli chcesz swobodnie drukować płatne formularze oraz generować i eksportować e-Deklaracje wykup licencję premium.
Więcej informacji o licencji fillUp Premium można uzyskać u konsultanta: krzysztof.wawrowski@e-file.pl