JPK i CUK

Dokumentacja jak przygotować plik JPK lub CUK do importu znajduje się tutaj.

Dla formularzy JPK_SF można przygotować dane do importu w Excelu

XML standardowy

Jest to uniwersalna struktura XML dla wszystkich formularzy fillUp. Dostępne struktury plików XML można znaleźć tutaj.

Przykładowe druki:

XML format e-Deklaracji

Format ten jest zgodny z XSD z crd.gov.pl dla danego formularza. Link do XSD dla konkretnego formularza można znaleźć na stronie druki-formularze.pl w sekcji "Dla programistów" lub na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Struktury dokumentów XML.

CSV formularze

Dane gotowych wypełnionych formularzy można wczytać przy pomocy pliku CSV stworzonego zgodnie ze wzorem podanym poniżej:

  • Pola liczbowe: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
  • Pola daty: data zapisana w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.

Domyślny format znaków to windows-1250 (można go zmienić w Narzędzia → Ustawienia → Import danych, opcja "Kodowanie znaków plików CSV").

Pola w CSV mają takie same wartości jak w strukturze XML. W programie można też wypełnić formularz, a następnie wyeksportować go do pliku CSV żeby sprawdzić poszczególne wartości pól.

Listy urzędów oraz kody krajów

Listy urzędów oraz kody krajów można znaleźć pod tym linkiem.